SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Táto politika ochrany súkromia je v súlade s ustanoveniami čl. 13 ods. 1 a par. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016. V skratke GDPR.

Administrátorom vašich osobných údajov je Hardstreet.shop ktorý prevádzkuje Miroslav Ďuráč, Na Vŕšku 506/6, Podhájska 941 48. Prístup k osobným údajom zadaným na webových stránkach má firma WebSupport s.r.o., sídlo Karadžičova 12, Bratislava 821 01 ktorá sa venuje zabezpečeniu a ochranu serverov pre Hardstreet shop.

1.Osobné údaje uvedené pri registrácii

  • Zhromažďujeme, uchovávame a spracovávame Vaše dáta, ktoré nám poskytnete ako súčasť nákupu na webových stránkach, aby ste mohli využívať naše služby. Sme oprávnení zhromažďovať nasledujúce údaje: meno a priezvisko, pohlavie, dátum narodenia, e-mailovú adresu, poštovú adresu, doručovaciu adresu (ak je odlišná), telefónne číslo, mobilné telefónne číslo, číslo faxu, podrobnosti týkajúce sa platieb, prípadne názov a DIČ firmy. Údaje sú nevyhnutné pre kompletizáciu a odoslanie objednávok podaných v našom internetovom obchode, pre prípad kontaktu s klientmi, ak by sa u realizácie objednávky vyskytli nejaké problémy, riešenia nárokov, výmen, vratiek alebo reklamácií klientov. Môžete zmeniť alebo odstrániť údaje použitím Panelu klienta alebo spojiť sa so zamestnancami obchodu Hardstreet shop.

  • Osobné údaje nám slúžia tiež pre aktualizovanie nákupných tendencií. Vďaka štatistike môžeme dozvedieť, aké výrobky sú populárne s ohľadom na vek alebo bydliska klientov.

  • Aby bolo možné odoslať objednávku, sprístupňujeme nasledujúce údaje: meno a priezvisko, poštovú adresu a adresu dodania (ak sú rôzne) telefónne číslo alebo číslo mobilného telefónu, prípadne názov firmy ak bol uvedený. Firmy, ktoré používajú nami uvádzané údaje, sú: Slovenská pošta, a.s.

 

2. Uvedené osobné údaje pri vyplňovaní kontaktného formulára

  • Kontaktný formulár slúži pre kontakt so zamestnancami firmy. Je prístupný ako pre používateľov, ktorí majú účet tak i pre nezaregistrovaných. Pri vyplňovaní kontaktného formulára zhromažďujeme nasledujúce údaje: emailová adresa, meno a priezvisko, prípadne údaje firmy, telefónne číslo alebo kontaktné telefónne číslo. Tieto údaje sú pre nás potrebné, aby sme sa mohli spojiť s klientmi a odpovedať im na otázky zadané vo formulári.

 

3. Newsletter

  • Hardstreet shop využíva newsletter pre kontakt so svojimi klientmi. Pri registrácii uvedená adresa je poskytnutá dobrovoľne, len tie uvedené emailové adresy sú zapísané do zoznamu subskribentov. Emailové adresy uvedené pri registrácii alebo z objednávkového formulára nevyužívame na marketingové účely.

Vaše osobné údaje budú uchovávané po dobu maximálne 5 rokov, čiže po dobu využitia marketingových možností a analýzu údajov potrebných na podnikanie alebo do doby odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov. Každý, kto nám poskytol osobné údaje, má právo na prístup k svojim osobným údajom, na ich opravu, odstránenie alebo obmedzenie spracovania a tiež predložiť sťažnosť dozorkonajúceho orgánu. V prípade otázok sa na nás môžete obrátiť.